Ontmoet ons team Ons team

Ons verhaal is Anders

Onze waarden Investeringsfocus Aanpak

We werken met een team van bewezen succesvolle ondernemers en hands-on managers. We steken graag onze handen uit de mouwen voor investeerders, bedrijven, locatie eigenaren en zorgorganisaties. U profiteert daarbij van onze expertise op het gebied van productie, strategie, ontwikkeling van management teams, (zorg)vastgoed en zorgexploitaties.

Onze waarden

Wederkerig

Wederkerigheid is dat je een ander behandelt zoals je zelf behandeld wil worden. Respect voor wederzijdse belangen is daarbij het uitgangspunt. We sluiten geen eenzijdige overeenkomsten waarbij slechts één partij zijn winst maximaliseert. Geen dikke contracten en juridische slimmigheidjes. Wij gaan altijd voor win-win situaties.

Lange termijn gericht

Duurzaamheid is een trend, maar je werkelijk duurzaam gedragen is een uitdaging. Het betekent onder meer dat we de spanning tussen (korte termijn) financiële resultaten, ontwikkeling van medewerkers en verantwoordelijkheid voor milieu serieus nemen. Pas dan ontstaat duurzame waarde-creatie, ook voor investeerders. We willen onze deals kunnen verantwoorden aan toekomstige generaties.

Transparant

Transparant zijn begint met rekenschap en verantwoording afleggen. We stellen ons daarbij kwetsbaar op. Geen verborgen agenda hanteren, maar juist direct en open zijn. Dat betekent dat we ook fouten toegeven als we die maken. Transparantie bevordert langdurige relaties. 

Samenwerkend

Succesvolle organisaties kenmerken zich door flexibiliteit en innovatie. Dit bereik je alleen samen. Dit betekent dat iedereen betrokken moet worden, er sprake moet zijn van gerichte en ruime communicatie waarbij tegenspraak een bron van inspiratie is. Zo bouw je aan vertrouwen en betrokkenheid.

Investeringsfocus

Branche

De teams van Anders Invest komen uit de wereld waarin ze investeren: industrie, huurwoningen of zorgvastgoed. Dankzij onze expertise in elk van deze markten weten we snel waar de uitdagingen zitten. We zijn bewezen succesvol in het vormgeven van groei binnen uiteenlopende (internationale) ondernemingen, de aankoop van huurwoningen en continuïteit bij zorgorganisaties.

Type samenwerking

Wij zijn betrokken en denken op lange termijn. Wij werken vanuit onze waarden en vinden het belangrijk hierover ook in gesprek te blijven met de ondernemer, de individuele huurders of de zorgbestuurder en haar organisatie en bewoners. Graag werken we samen met bevlogen ondernemers, locatie eigenaren, marktpartijen en zorgbestuurders die samen met ons willen werken aan een win-win voor alle betrokkenen. Daarom doen we ook niet mee aan veiling-achtige situaties waarbij alleen naar de bieder met de hoogste prijs wordt gezocht.

Omvang industrie

Bij industrie richten ons op ondernemingen met meer dan 25 medewerkers en/of een omzet van meer dan € 10 miljoen. We verstrekken risico dragend kapitaal van € 1 miljoen tot circa € 50 miljoen (inclusief co-investeringsvolume) aan bedrijven met een ondernemingswaarde tot circa € 250 miljoen (zowel meerderheids- en minderheidsbelangen). Dat betekent dat onze focus – afhankelijk van de waardering – past bij bedrijven met een EBITDA-niveau van maximaal € 30 miljoen. Start-ups en ‘early stage‘ investeringen passen niet bij onze focus en expertise.

Omvang vastgoed

Bij zorgvastgoed richten we ons op zorgorganisaties met minimaal 20-25 en maximaal 150 wooneenheden per investeringsobject. Dit kan met een hoofd-huurovereenkomst of op basis van scheiden van wonen en zorg. Het huidige investeringsvolume ligt rond de €3 miljoen tot €30 miljoen per locatie. Bij het huurwoningenfonds richten we ons op locaties met een minimale omvang van 25-30 wooneenheden. Het huidige investeringsvolume ligt rond de €4 miljoen tot €30 miljoen per locatie.

Aanpak

Relatie

Het begint met een kennismakingsgesprek. Bij voorkeur op locatie van de ondernemer, marktpartij, locatie eigenaar of de zorgorganisatie. Is er een klik en wederzijds vertrouwen, dan begint het proces. We verdiepen ons in uw onderneming, de locatie of de organisatie én in uw markt en doelgroep. Met name voor de industrie en het zorgvastgoed is voor ons belangrijk te weten hoe u werkt en met wie u werkt. We zullen lang op elkaar betrokken zijn, dus het fundament moet goed zijn.

Invloed

We zijn op zoek naar invloed en niet naar macht. We hebben kennis van zaken en voelen ons betrokken bij uw onderneming, de locatie of de zorgorganisatie. Onze samenwerkingscontracten stellen we op met een laag juridisch profiel. We beperken ons tot hoofdzaken en we willen geen geld verdienen met juridische slimmigheidjes. Tevens opent ons uitgebreide netwerk extra deuren.

Belang

Vanuit het industriefonds verstrekken we risicodragend kapitaal – van € 1 miljoen tot € 50 miljoen – en streven hierbij naar de verwerving van aandelen (minderheid of meerderheid). Vanuit de vastgoedfondsen richten we ons op locaties met een minimale omvang van 20-25 wooneenheden. Het investeringsvolume ligt rond de €3 miljoen tot €30 miljoen per locatie. We investeren met eigen middelen en met geld dat door derden aan ons is toevertrouwd. Daarbij hebben we een lange investeringshorizon van ten minste 10 jaar.

Fondsvolume
€ 222 mio

Aantal investeerders
550+

Aantal bedrijven in portfolio
32

anders | industriefonds

Met het Anders Invest Industrie Fonds investeren wij voor de lange termijn in Nederlandse MKB bedrijven, met name in de maakindustrie.

Fondsvolume
€ 146 mio

Deelnemende investeerders ca.
300+

Aantal woningen en zorgunits
1.200+

anders | vastgoedfondsen

Wij investeren voor de lange termijn in Nederlandse huur- en zorgwoningen, waarbij we groot belang hechten aan mogelijkheid voor sociale cohesie binnen onze gebouwen.

Fonds volume
€ 57 mio

Aantal investeerders
200+

Aantal bedrijven in portfolio
11

anders | Food & Agri Fonds

Met het Anders Invest Food & Agri Fonds investeren wij voor de lange termijn in Nederlandse bedrijven in de Food & Agri sector.